大臣轮流公主高辣,宝贝你那里的水好甜

Odense Havn

Odense Havn
Direkt?r, Carsten Aa

”Medarbejderne beklager sig aldrig over vores it”

Odense Havn er en arbejdsplads med et stort ansvar for at tingene altid fungerer for byens erhvervsliv og for de skibe, der anl?ber havnen. Arbejdspladsen har 30 medarbejdere, og de er vant til at alt det vigtige p? arbejdspladsen bare fungerer: Der er vand i havnebassinet, str?m i kontakten og kaffen er klar klokken 8. Og n?eh ja: Vores It fungerer altid....

”Selvf?lgelig fungerer det. Dumt sp?rgsm?l”

大臣轮流公主高辣,宝贝你那里的水好甜Administrationschef Jan Hansen er manden, der bliver peget p?, hvis it'en driller. Men vores it driller ikke. ”Nu du sp?rger, kan jeg faktisk ikke komme i tanker om en situation, hvor en af medarbejderne har beklaget sig over it”, siger han. ”S? for os er velfungerende it lige s? naturligt, som at der er vand i havnebassinet”.

”It til fast pris siden 2005”

XPConsult har leveret hardware, software og service til Odense Havn siden 1. november 2005. Aftalen med Odense Havn er en XPect? aftale, som definerer hvilke dele af it l?sningen, der er inklusiv, og hvad der ligger ud over.

XPConsult tjekker l?bende alle dele af it-l?sningen大臣轮流公主高辣,宝贝你那里的水好甜 og anbefale investeringer og justeringer i udstyret, der ligger ud over XPect? aftalen. Odense Havn skal koncentrere sig om at drive havn. Det g?r de godt - blandt andet fordi de ikke beh?ver bekymre sig om deres it. Og regnskabschefen s?tter pris p?, at it budgettet altid holder.

IT serviceaftale fra xpconsult